Vyberte jednu z možností...

Fotografie  |  T2 Video™

Portal T2.SK fungoval v archívnom režime od júla 2012 do mája 2014.Po dvoch rokoch odstávky
obnovujeme prevádzku portálu.


Nové fotografie z prostredia akademickej obce
Katolíckej univerzity nájdete na webe s fotografiami.


Sekcia s videom bude aktualizovaná neskôr.